Feltture
Feltture

Klubbens  ture

Fra maj til september 2020

Turene begynder præcist! OBS: starttidspunktet kan variere! Forsinkede deltagere bedes kontakte turlederen på mobiltelefon! En tur vil normalt vare til kl. 15.

Enhver deltager kan afslutte turen, når det ønskes.

Deltagelse i turene sker på eget ansvar.

Kontakt venligst turlederen, om samkørsel ønskes eller tilbydes!

 

 

Søndag d. 3. maj kl. 10.00

Storebælt- kysten ved Musholm Bugt /Stibjerg Strand

Mødested:  Kør ad Vest-motorvejen mod Korsørog tag frakørsel 42.

I rundkørslenkøres fra ad første vej, og vi mødes på P-pladsen ved Tårnborgvej / Højbjergvej. Herfra kører vi samlet videre.

Tur-info:  Ved Stibjerg Strand er der gode muligheder for at finde ledeblokke og forskellige fossiler slæbt hertil fra det østlige Skandinavien – og fra vores egen kridt-undergrund. Afhængig af vejr og vind og turlederens humør vil vi bevæge os øst- og vestpå.

 

Turleder: Mogens Hansen (28 66 88 26)

Søndag d. 7. Juni kl. 10.

Tur til Møn,  Høvblege og stranden ved fyret

Mødested:  Med GPS: Indstil den på Busenevej 38, 4791 Borre.Fortsæt herfra ca. 200 m og parker på den lille plads i venstre vejside.

Uden GPS: Kør til Stege og videre østpå ad rute 287 (Klintevej). Efter 6-7 km drej t.h. ad Søndre landevej, følg den til Busemarke, hvor den rammer Klintholm Havnevej. Drej t.v. ad den, kør godt 100m og drej t.h. på Hov-vejen, som deler sig efter ca. 700 m. Kør t.h. gennem Mandemarke og fortsæt 1,5-2 km ad Busenevej. Parker til venstre her! 

Tur-info:  Høvblege, som området her syd for Klinteskoven hedder, er et smukt kuperet overdrev med en rig flora, bl.a. 8 – 9 forskellige orkidé-arter, og mange sommerfugle.  Der er flot udsigt fra bakketoppen mod syd over Østersøen, og i klart vejr kan man se til Rügen. 

Efter turen ”på Bakken” kører vi sammen videre til Møns Fyr, hvor vi spiser frokost og går på stranden (ingen trapper!) for at lede efter fossiler! 

 

Turleder: Mogens Hansen (28 66 88 26)

 

Søndag d. 5. juli kl. 10.

Grusgrav(e) ved Sorø

Mødested:  Indkørslen til grusgraven, Rustkammervej 83, 4180 Sorø

Tur-info: Torbjørn Madsen fra SAF har lovet at være vores guide og hjælpe os med at bestemme de sten, vi måtte finde på turen.

 

Turleder: Mogens Hansen (2866 8826)

 

Søndag d. 9. August kl. 10.

Stranden ved Heatherhill (nordøst for Tisvildeleje)

Mødested:  Vi mødes på P-pladsen på Rågelejevej (rute 237), der hvor den lille vej Svanemosen støder til(godt 2 km nord for Vejby).

Tur-info: Fra P-pladsen går vi i samlet flok de knap 500m ned over det åbne lyng- og græsklædte landskab til stranden, hvor der er gode muligheder for at finde interessante sten, heriblandt fossiler.

 

Turleder:  Else Eriksen (3169 4649)

 

Søndag d. 6. September kl. 10.

Fugle af sten i Stigs Bjergby

Mødested:  Smedelodden 16, Stigs Bjergby

Tur-info:  Vi besøger Ib Madsen, som har eget lille stenhuggerværksted, hvor han bl.a. laver fugle ud af de sten, han finder – især kinnediabas. 

OBS: Tilmelding  senest 2. sept. på tlf. 31 69 46 49.

 

September, OBS  følgende arrangementer er ikke endeligt fastlagt. De annonceres i september-bladet og pr. mail:

1.     ”Danmarksmesterskab i søpindsvin” / arrangeret af SAF

2.      ”Geologiens dage”