Klubaftener, foredrag m.m.
Klubaftner

Klubaftener  i efterår / vinter 2020-21

Hvor ikke andet er anført, afholdes foredrag, møder og andre arrangementer kl. 19.30 på Skovvejens Skole, Afd. Kildebjerg, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv. Man kan parkere i skolegården og gå ind ad hoveddøren i facaden.

 

OBS:

Følgende tidligere omtalte arrangementer bliver, på grund af Corona-situationen, ikke gennemført:

”Det store The-selskab”,   arrangeret af Holbæk Museum.

”Danmarksmesterskab i søpindsvin”,   som Sydsjæl-lands Amatørgeologiske Forening plejer at invitere til.

 

Om   Stenmessen i København   bliver gennemført, er endnu usikkert. Den plejer at løbe af stablen den 2. weekend i september. Man kan orientere sig på www.stenmessen-kbh.dk

Om  der bliver arrangementer på   ”Geologiens Dage   i september er endnu ikke annonceret på internettet. Hvis der dukker noget op, vil klubbens medlemmer blive orienteret på mail.   Vi har ikke selv planlagt aktiviteter.  


Torsdag d. 1. oktober:

Årets fund

Helt som vanligt åbner vi inde-sæsonen med 


at tage vore bedste fund fra forår og sommer med, 


så alle får mulighed for at se dem. vi har haft 


færre  fælles ture end sædvanligt, men flere af 


medlemmerne har været ”på egen hånd”, så vi 


håber, mange vil medbringe sten – også gerne 


tidligere års fund!


Vi vil også rigtig gerne se hvad stensliberne / 


smykkefolkene har lavet i 2019 - 20, så mød op til 


en hyggelig aften og tag jeres kreationer med!
Torsdag d. 22. oktober. Obs: kl. 17.30!

Generalforsamling se dagsorden i klubbladet