Klubaftener, foredrag m.m.
Klubaftner

Klubaftener  efterår/vinter2019-20

Hvor ikke andet er anført, afholdes foredrag, møder og andre arrangementer kl. 19.30 på Skovvejens Skole, Afd. Kildebjerg, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv. Man kan parkere i skolegården og gå ind ad hoveddøren i facaden.

 

Torsdag d. 3. oktober:

Årets fund

Helt som vi plejer, åbner vi inde-sæsonen med at tage vore bedste fund fra forår og sommer med, så alle får mulighed for at se dem. 

Medbring endelig også det, du ikke selv har kunnet bestemme – det kan jo tænkes, at nogen kan hjælpe!

Vi vil også rigtig gerne se hvad stensliberne / smykkefolkene har lavet i det forløbne år, så mød op til en hyggelig aften og tag jeres kreationer med!

 

Torsdag d. 24. oktober. Obs: kl. 17.30!

Generalforsamling

Se dagsorden s. 6 i klubblad!

Der er   spisning efter generalforsamlingen for de medlemmer, som har lyst.  

OBS: Tilmelding senest 18. okt. til Susanne på mobil 3064 7480

Drikkevarer medbringer man selv, såvel som  tallerken, bestik og glas!


Torsdag d. 7. november:

Fluorescerende mineraler  – især Grønlandske sten

Tom Weidner  besøger stenklubben for at fortælle om og vise sine flotte billeder af fluorescerende mineraler, optaget på besøg i Franklin, USA og i Grønland, nærmere bestemt Ilimaussaq. Sidstnævnte har han besøgt 12 gange. Han er uddannet civilingeniør og det at samle mineraler – med fokus på de fluorescerende - er ”kun” en hobby.

 

Torsdag d. 5. december:

Jule-komsammen

Vi hygger os med gløgg og æbleskiver - udveksler gode julehistorier og berette om gamle juletraditioner i familierne.  

Deltagerne bedes medbringe krus og tallerken OG en gave til ca. 25 kr. , så vi endnu engang kan gennemføre den nervepirrende pakkeleg! 

OBS: Tilmelding senest 26. nov. til Susanne på mobil 3064 7480

 

Torsdag d. 9. januar:

DANEKRÆ                           

Vi skal møde Sten Lennart Jakobsen, geologisk konservator tilknyttet Geomuseum Faxe. Han var i mange år medlem af Danekræ-udvalget, som bestemmer og vurderer fossiler fundet i Danmark, og han er bl.a. medforfatter til bogen ”Skrivekridtes fossiler”, som beskriver det dyreliv, der fandtes i Kridthavet for mere end 65 mio. år siden – og som nu kan mødes i forstenet form i de kridtlag, der er aflejret i Sydøst-Sjælland og omkring Limfjorden. Medbring gerne dine egne eksemplarer af fossiler!

 

Torsdag d. 6. februar:

Vulkaner

Johnny Rinds  besøger stenklubben for at dele sin store interesse for vulkaner med os. Denne aften vil han fortælle om de geologiske forhold, der betinger dannelsen af vulkaner. Han vil specielt fokusere på det unge vulkanområde, hvor man finder Afrikas mest aktive vulkan, Erta Ale i Etiopien, som har en permanent lavasø. 

 

Torsdag d. 12. marts: 

Jordskælv

Thorbjørn Madsen , formand for Sydsjællands Amatørgeologiske Forening, 

er specielt interesseret i fossiler, men på denne aften vil han stille skarpt på jordskælv, bl.a. hvorfor og hvor de opstår – og hvilken betydning, de har for jordklodens udvikling.