Udvalg
Turudvalg: 
Mogens Hansen og Else Eriksen.

Mødeudvalg:
Mogens Hansen. 

Festudvalg:
Susanne Quist Jensen, Ib og Jonna Madsen.  

Værkstedsudvalg:

Knud Quist Jensen, Vera Haubjerg, Susanne Sode og Elsebeth Hermansen

Lokaleudvalg:
Ragnhild

Udstillingsudvalg:
Mogens Hansen og Lizzie Jespersen.

Kaffe/kageudvalg: 
Hanna Grarup, Vibeke Nielsen og Jonna Madsen.

Redaktionsudvalg:
Else Eriksen og Asbjørn Grarup.  

Meddeler til pressen:
Hanna Grarup.

Hjemmesideansvarlig:
Else Eriksen.