Udvalg
Turudvalg: 
Mogens Hansen og Else Eriksen.

Mødeudvalg:
Mogens Hansen og Lizzie Jespersen.

Festudvalg:
Susanne Quist Jensen, Tove Jensen og Flemming Madsen. 

Værkstedsudvalg:

Lisbeth Berggren, Knud Quist Jensen og Vera Haubjerg.

Udstillingsudvalg:
Mogens Hansen og Lizzie Jespersen.

Kaffe/kageudvalg: 
Hanna Grarup, Elli Brøns Madsen, Vibeke Nielsen og Jonna Madsen.

Redaktionsudvalg:
Else Eriksen og Asbjørn Grarup.  

Bibliotekar:
Susanne Quist Jensen.

Meddeler til pressen:
Hanna Grarup.

Hjemmesideansvarlig:
Thorsten Christensen.