Nordvestsjællands Stenklub
Velkommen til vores hjemmeside
28.2.2018: Nyt klubblad og print til opslagstavlen.

Se det spændende program for marts 2018 til september 2018 under Klubblad i menuen til venstre, hvor du også kan printe denne folder til opslagstavlen:

På tur med

NORDVESTSJÆLLANDS STENKLUB

Fra april til og med august 2018

Turene begynder præcist! OBS: starttidspunktet kan variere!

Forsinkede deltagere bedes kontakte turlederen på mobiltelefon!

En tur vil normalt vare til kl. 15. Enhver deltager kan dog afslutte turen, når det ønskes. Deltagelse i turene er på eget ansvar.

Hvis transport / samkørsel ønskes, bedes turlederen kontaktet.

Søndag d. 15. april kl. 10.00:                             RAV-tur på Tisvilde strand

Mødested:  Følg rute 267 gennem Tisvildeleje (Hovedgaden). For enden af den findes den P-plads, hvor vi skal mødes.

Tur-info:  Vi satser på at få Martin Schwedler, som nogle af stenklubbens medlemmer traf til en rav-aften i januar,  til at gå med os på stranden og vise os, hvor og hvordan vi  bedst søger og finder rav. Der findes naturligvis også sten – måske oven i købet nogle, der vil egne sig til slibning og smykkefremstilling.

Turleder:  Mogens Hansen, mobil 2866 8826.

Søndag d. 6. maj  OBS: lidt før kl. 9.00:         OMØ

Mødested:  VedFærgehavnen: Stigsnæs Landevej 600, 4230 Skælskør

Tur-info:  Færgen til Omø afgår kl. 9.00, så vær i god tid! Turen tager ca. 50 minutter og koster 95 kr.  (minus rabat, hvis vi er 10 eller flere). På den 4,5 km2 ”store” ø, med en kystlinje på knap 12 km, er der mulighed for at gøre gode fund på stranden. Hjemturen er fleksibel – idet man kan vælge afgangen fra Omø kl. 14, 16 eller 18.

Turleder:  Mogens Hansen, mobil 2866 8826.

Fredag d. 25. til mandag d. 28. maj:                MORS og omegn

Tur-info:  På vores traditionelle forårs-flerdages-tur besøgte vi i 2013 Fur og Mors. I år vil vi prøve at gentage successen – dog med et lidt revideret program, hvor vi også når omkring Thy. Området er præget af de store moler-forekomster, som nogle steder ved kysterne danner spektakulære klinter. Her kan leret ses i foldede lag, vekslende med vulkansk aske. Vi besøger Moler-museet med dets fantastiske samling af fossiler, og vi tager selv på fossiljagt i en lokal lergrav. Desuden skal vi en tur til Feggeklit og derfra til Thy. På turen ud og hjem vil vi gøre holdt ved landskabeligt interessante steder på vor vej.

Det præcise program ligger klar til deltagerne i løbet af april  .

Prisen pr. person bliver ml. 1500 og 2000 kr., som dækker bro- / færgebillet samt 3 overnatninger (god ”Danhostel-kvalitet”) . Dertil kommer forplejning, benzin og evt. entrebilletter. OBS: turen gennemføres ved minimum 6 tilmeldte deltagere.

Forhåndstilmelding snarest!  Bindende tilmelding senest d. 8. april til:

Turleder:  Else Eriksen, mobil: 3169 4649

Søndag d. 17. juni OBS kl. 10.30:                                       MØN

Mødested: GeoCenter Møns Klint  ,Stengårdsvej 8, 4791 Borre ( P-afgift 35 kr.)

Tur-info:  Vi starter dagens tur med at se på området omkring centeret, hvor vi går ind, når det åbner kl. 11. (Entré: voksne 140 kr., børn 95 kr.) Turdeltagerne aftaler, hvor længe besøget skal vare. Efterfølgende tager vi en tur på stranden – enten via trapperne, eller vi kører ned til en sydlig, ”flad” indgang til stranden.

OBS:  Tilmelding senest 16. Juni kl. 16. (Aflysning ved for få tilmeldte.)

Turleder:  Mogens Hansen, tlf. 4637 0768 / mobil 2866 8826

OBS: LØRDAG d. 11. august kl. 10.00:                

RØSNÆSTUR sammen med Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening

Mødested:  P-pladsen lige før skoven, yderst på Røsnæs.

Tur-info:  NVNF, som sædvanligvis tager på tur for at studere de levende naturelementer, har spurgt os, om vi vil stå for en fælles tur for at se på sten på Røsnæs. Det vil vi rigtig gerne! Efter en introduktion om landskabets tilblivelse, går vi til stranden på nordsiden og ser på ledeblokke fra Dalarne, Østersø- og Oslo-området. Efter frokost går vi ned på fjordsiden, hvor der er er lidt bedre muligheder for at være heldig og finde fossiler. Når vi har set, samlet og snakket sten længe nok, kan vi evt. slutte af med at besøge fyret, hvor der er en café, og hvor man kan komme op og nyde den formidable udsigt.

Se evt.  www.geus.dk  ”ture til geologiske naturperler” og  www.rns.dk  .

Turleder:  Else Eriksen, mobil 3169 4649 Velkommen til vores hjemmeside
5.2.2018: Udstilling på Svinninge Bibliotek i februar måned.

Velkommen til vores hjemmeside
3.1.2018: Udstilling på Holbæk Bibliotek i januar 2018.

Allerede her i januar vil der være mulighed for at se nogle af de smykker, der er blevet fremstillet på værkstedet.

Vi har nemlig været så heldige at få en aftale med Holbæk Bibliotek om at lave en udstilling med et lille udsnit af stenklubbens samlinger samt af smykker og andre stenarbejder,  som nogle af klubmedlemmerne har skabt.

Du kan se flere billeder under Billeder 2018 i menuen til venstre.